Polityka prywatności

§1
Postanowienia ogólne.
 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) gromadzonych w Serwisie jest HYPER – GASTRO STANISŁAW BOCIĄGA, stanbociaga@gmail.com, NIP: 7311006758, dalej „Dostawca”.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Dostawcą za pośrednictwem adresu mailowego stanbociaga@gmail.com.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
§2
Zakres zbieranych danych.
 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi.
 2. Dane osobowe, które przetwarza Administrator dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. dane kontaktowe: imię, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.
§3
Cele i podstawy prawne zbierania danych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach:
  1. zawierania i realizacji zawartych umów i Zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym przechowywanie danych związanych z realizacją tychże umów celem dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. odpowiedzi na zapytania złożone poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej oraz dalszą związaną z tym korespondencją, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. realizowania przez Administratora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO), w tym wykorzystanie danych zgromadzonych celem przedstawienia oferty;
  6. badania satysfakcji klienta, w tym zbierania ocen i opinii po wykonanej dostawie oraz przydzielanie rabatów za wzięcie udziału w badania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
§4
Czas przechowywania danych.
 1. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez:
  1. okres trwania umowy zawartej pomiędzy Klientem a Dostawcą, tj. 6 lat liczone od dnia dokonania rozliczenia Zamówienia;
  2. czas niezbędny do realizacji innych celów, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
§5
Odbiorcy danych.
 1. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji ww. celów, w tym podmiotom dostarczającym i obsługującym systemy lub rozwiązania informatyczne (m.in. Papukurier Sp. z o. o. 60-283 Poznań, ul. Sowińskiego 18A, NIP 779 243 30 88), podmiotom wspierającym w obsłudze strony internetowej, kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora.
 2. W przypadku dokonania zakupu dane będą przekazywane operatorom płatności internetowych, z którymi administrator zawarł odpowiednie umowy współpracy.
§6
Prawa osób.
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma możliwość:
  1. wycofania zgody wobec przetwarzania;
  2. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  3. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do realizacji Zamówienia i skorzystania z innych funkcjonalności serwisu.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i/lub mogą podlegać profilowaniu (w zakresie przygotowania dodatkowych ofert opartych na preferencjach i dotychczasowych Zamówieniach – nieskutkujących w żadnym wypadku podniesieniem cen czy ograniczeniem ogólnodostępnych ofert).

Pliki "Cookies"

§1
Informacje ogólne.
 1. Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 2. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administratorami danych osobowych zapisanych w plikach cookie są Dostawca tj. HYPER – GASTRO STANISŁAW BOCIĄGA., oraz Papukurier Sp. z o. o. 60-283 Poznań, ul. Sowińskiego 18A (właściciel oprogramowania wykorzystywanego przez Dostawcę) (łącznie zwanymi: Administratorem)
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookie mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.
§2
Rodzaje wykorzystywanych plików cookies.
 1. W Serwisie wykorzystywane są poniższe typy plików cookie:
  1. cookie niezbędne – przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika przez 30 dni od zapisania; są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. cookie preferencyjne – przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika przez 1 rok od zapisania; służą zapamiętywaniu preferencji użytkownika w zakresie m.in. ułożenia elementów Serwisu, języka, kolorystyki – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. cookie statystyczne – przechowywane w zależności od rodzaju od 1 dnia do 2 lat; służą opracowywaniu anonimowych statystyk oraz analizy odwiedzin i oglądalności Serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),;
§3
Informacje szczegółowe.
 1. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej - oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu.
 2. Pliki cookie mogą być usunięte przez użytkownika po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez:
  1. odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,
  2. programy służące do tego celu lub
  3. skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
 3. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookie w trakcie świadczenia usługi świadczonej przez Administratora.
 4. Serwis może zawierać także odnośniki do innych stron internetowych.
 5. Serwis korzysta z usług Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe Klient winien się zapoznać z polityką prywatności tam ustaloną.
 7. W związku ze współpracą Administratora z serwisami zewnętrznymi – takimi jak np. Google bądź podmiotami świadczącymi usługi analityczne czy reklamowe – na urządzeniu użytkownika mogą zostać zamieszczone zewnętrzne pliki cookies pochodzące od tych serwisów. Wszelkie dalsze informacje są dostępne na stronach tych podmiotów.